Raadpleging windverkenning Alblasserwaard begint

2 maanden geleden gepubliceerd

Deze week kwamen inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties voor de eerste keer samen om te praten over windenergie voor de RES-regio Alblasserwaard. Ze bespraken de plannen voor windenergie in hun omgeving en de uitdagingen van de energietransitie. De werkgroepen en klankbordgroep voor de windverkenning komen in maart, april en mei drie keer bij elkaar. Vanaf april is er een online enquête beschikbaar voor alle inwoners van de regio. De resultaten van de windverkenning worden voor de zomer voorgelegd aan de gemeenteraden.

In gesprek over windenergie

Wethouder Jan Lock van gemeente Molenlanden benadrukte het belang van de samenwerking met inwoners, ondernemers en belangenorganisaties in de omgeving van de zes mogelijke zoeklocaties voor windenergie. Wethouder de Boer van gemeente Gorinchem voegde toe dat de windverkenning een uitdagend traject is waarbij het belangrijk is dat alle betrokken partijen gehoord worden.

Werk- en klankbordgroepen

De gemeenteraden van Molenlanden en Gorinchem hebben zes voorlopige zoeklocaties voor windmolens vastgesteld. Voor elke mogelijke locatie is er een werkgroep van 20 deelnemers uit de omgeving opgesteld. Ze praten mee en geven advies over hun locatie. Daarnaast is er een klankbordgroep voor de windverkenning die naar het bredere regionale belang kijkt.

Start werkgroepen

De werkgroepen en klankbordgroep kwamen deze week voor het eerst bij elkaar. Ze bespraken waarom windenergie in regio Alblasserwaard nodig is en hoe we anders met onze beschikbare energie moeten omgaan om de CO2-uitstoot te beperken.

Online raadpleging

Alle inwoners kunnen via een online enquête aangeven welke keuzes en afwegingen zij zouden maken als het gaat om windenergie in de Alblasserwaard. De uitkomsten helpen de gemeenteraden om een afgewogen keuze te maken over definitieve locaties voor windenergie.

Duurzame toekomst

De zoektocht naar mogelijke zoeklocaties voor windturbines maakt deel uit van een breder plan, de Regionale Energiestrategie (RES) Alblasserwaard. Deze strategie beschrijft hoe de regio een bijdrage levert aan de nationale klimaatdoelen en energiezekerheid in de Alblasserwaard. Dit wordt bereikt door een deel van de energie die we in onze gemeenten verbruiken zelf duurzaam op te wekken, met een combinatie van 51% zonne-energie en 49% windenergie.