Gemeente Gorinchem werkt aan versnelde woningbouw

2 maanden geleden gepubliceerd

Gemeente Gorinchem is vastbesloten om de woningbouw te versnellen ondanks de vele uitdagingen die er spelen op het gebied van woningbouw. De gemeente zet zich in om meer woningen toe te voegen aan de woningvoorraad, zowel door nieuwbouw als door transformatie, en het beter benutten van de bestaande woningvoorraad.

Sociale huurwoningen

In samenwerking met Poort6 zijn er de afgelopen jaren stappen gezet om het aantal sociale huurwoningen te vergroten. Zo zijn er 76 sociale huurwoningen gebouwd aan de Van Zomerenlaan en is er vooruitgang in de herstructureringsplannen voor de Haarwijk-Oost en de Gildenwijk. In 2025 zullen er ook 32 sociale huurappartementen toegevoegd worden in Hoog Dalem.

Groei woningvoorraad

De woningvoorraad in Gorinchem heeft de afgelopen jaren een gemiddelde groei van 1,5% laten zien, vergeleken met 0,8% in de provincie Zuid-Holland. Hoewel er in 2024 naar verwachting ongeveer 200 woningen aan de bestaande voorraad zullen worden toegevoegd, is de gemeente zich ervan bewust dat er meer stappen nodig zijn.

Toevoegen, beter benutten en splitsen

Samen met Poort6 onderzoekt de gemeente de mogelijkheden voor het realiseren van flexwoningen, het splitsen van woningen of het transformeren van gebouwen in appartementen. Hierbij wordt rekening gehouden met het gebouw, de omgeving en parkeren. De gemeente werkt aan beleid en regels om op een verantwoorde manier woningen toe te voegen en de doorstroming van senioren te bevorderen.

Samenwerking centraal

Volgens wethouder Eva Dansen is het cruciaal dat de gemeente samenwerkt met alle betrokken partijen, waaronder bouwbedrijven en woningcorporatie Poort6, om de woningbouw in Gorinchem te versnellen en een divers en betaalbaar woningaanbod te realiseren.

Woningbehoefteonderzoek

Samen met Poort6 wordt er momenteel een nieuw lokaal woningbehoefteonderzoek uitgevoerd om de lokale behoefte aan woningen in kaart te brengen en het woningbouwprogramma verder in te vullen. Er wordt daarbij rekening gehouden met factoren als de economische situatie, procedures, tekort aan materialen en personeel in de bouw, en sloopaantallen.